Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Patholeg

Mae adrannau Patholeg yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Y Cyfarwyddwr Clinigol yw Dr Jason Shannon; Rheolwr y Gyfarwyddiaeth yw Glyn Evans.
 
Mae Patholeg yn perfformio archwiliadau ar bob math o sbesimenau er mwyn dod i benderfyniad ar glefydau a heintiau cleifion ac i gynorthwyo yn y broses o wneud diagnosis. Mae’r Gyfarwyddiaeth yn darparu’r canlynol:
 
  • Haematoleg – anhwylderau gwaed
  • Banc Gwaed – trallwysiad
  • Biocemeg – anhwylderau cemegol
  • Microbioleg – heintiau
  • Histopatholeg - meinwe lawfeddygol a phost-mortem
  • Cytoleg – diagnosis ceg y groth a diagnosis nad yw’n gynecolegol
  • Haematoleg Glinigol – triniaeth ar gyfer anhwylderau gwaed
  • Mortiwari
  • Rheoli Heintiau

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 22 Medi 2011