Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Newyddion o GIG Cymru

Croeso i wefan Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

btnawardw.jpg btnsearchw.jpg btnjobsw.jpg btnvisitW.jpg
aandew.jpg

Lleolir ein dwy Adran Frys (D&AB) yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Maen nhw yno i drin achosion brys yn unig.

btnmiuw.jpg

Lleolir ein Hunedau Mân Anafiadau yn Ysbyty Cwm Cynon ac Ysbyty Cwm Rhondda. Maen nhw yno i drin mân anafiadau’n unig.

gpw.jpg Dewch o hyd i’ch MT agosaf, gallwch wneud apwyntiad gyda’r meddyg neu’r deintydd rydych chi wedi cofrestru â nhw am gyngor, archwiliadau a phresgripsiynau drwy gysylltu â nhw’n uniongyrchol.
btnpharmw.jpg Dewch o hyd i’ch Fferyllfa leol lle gall y fferyllydd roi cyngor i chi am afiechydon cyffredin a’r moddion sydd eu hangen arnoch chi i’w trin.
btnnhsw.jpg

Os byddwch chi’n sâl a bod unrhyw gwestiynau gennych chi am iechyd, mae Galw Iechyd Cymru yn cynnig cyngor a gwybodaeth am iechyd yn gyfrinachol ar eu gwefan.

selfw.jpg

Canllaw Hunan Ofal Galw Iechyd Cymru yw’r dewis gorau i drin mân salwch ac anafiadau.

 

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn cynnwys ardaloedd Awdurdod Lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn bennaf.
Dilynwch ni:
 
btntwit.jpgbtnutub.jpg
The Filter logo inc web address cym eng.png

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 14 Mawrth 2014

Newyddion oddi wrth Twitter

  • RT: @evansclaire: Fab study day with @CwmTaf TVNs in Prince Charles. Wound Management, knowledge gained to take back to work.
    Mer, 16 Ebr 2014 ar 16:36
  • Dilynwch ni ar

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Ymgyrch 1000 o Fywydau

Mae 1000 o Fywydau + yn gweithio gyda sefydliadau iechyd Cymru i sicrhau gofal ddiogel a dibynadwy - ar gyfer pob claf, ym mhob man yng Nghymru.
Dim Smygu Cymru
Meddwl am roi'r gorau iddi? Ewch i Dim Smygu Cymru am wybodaeth, cyngor a chymorth.

Dewis Doeth

Os ewch chi'n sâl neu os cewch anaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir er mwyn ichi gael y driniaeth orau.