Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Ffisiotherapi

Mae’r gwasanaeth Ffisiotherapi’n anelu at ddarparu asesiadau a gwasanaeth Therapiwtig i gleifion a fydd yn eu galluogi i gyflawni eu llawn botensial.
 
Wrth gyflawni’r nod yma, mae’r gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth â chleifion, gofalwyr, aelodau eraill y tîm amlddisgyblaethol ac asiantaethau eraill er mwyn lleihau poen, anghysur a thrallod, mwyhau gallu gweithredol a datblygu strategaethau ymdopi er mwyn ymgynefino ag anabledd.
 
Pennaeth y Gwasanaeth:  Sally Thomas
 
Rhifau cyswllt defnyddiol:
 
Swyddfa Gyffredinol Ffisiotherapi     01443 443548
 
Derbynfa Ysbyty’r Tywysog Siarl      01685 728111
 
Derbynfa Ysbyty Brenhinol Morgannwg  01443 443277/3276

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Medi 2011