Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Iechyd Meddwl Oedolion

Disgrifiad o’r gwasanaeth: Mae’r Gyfarwyddiaeth Iechyd Meddwl yn darparu ystod o wasanaethau cleifion mewnol, cleifion allanol a chymunedol i oedolion ac oedolion hŷn dros bedair ardal leol y Rhondda Cynon, Taf-Elái a Merthyr Tudful.
 
Mae’r ddwy brif uned i gleifion mewnol yn Ysbyty’r Santes Tudful sydd â 25 o welyau acíwt i oedolion, 3 gwely Gofal Dwys Seiciatrig a 44 o welyau i wasanaethau iechyd meddwl i bobl hŷn ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg sydd â 28 o welyau acíwt i oedolion, 9 gwely Gofal Dwys Seiciatrig, 5 gwely cefnogi adferiad a 30 o welyau i wasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn. Mae gan y Gyfarwyddiaeth 14 o welyau yn Ysbyty Aberpennar, 18 o welyau yn Ysbyty Dewi Sant a 58 o welyau yn Ysbyty George Thomas ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn.
 
Mae’r Gyfarwyddiaeth yn darparu gwasanaethau cleifion allanol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Canolfan Adnoddau Maritime, Canolfan Adnoddau Trealaw, Ysbyty George Thomas, Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Seymour Berry, Ysbyty’r Santes Tudful, Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Dewi Sant, Ysbyty Cyffredinol Aberdâr ac Ysbyty Aberpennar.
 
Darperir gwasanaethau cymunedol drwy Dimau Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol aml-asiantaeth i oedolion ac i wasanaethau pobl hŷn ym mhob un o’r ardaloedd lleol mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol RhCT.
 
Darperir gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol cymunedol ar draws y pedair ardal leol gyda chysylltiadau cryf â gwasanaethau cymunedol a’r sector gwirfoddol.
 
Gwasanaethau eraill a ddarperir gan y Gyfarwyddiaeth yw:-
 
Timau Triniaeth yn y Cartref i Ddatrys Argyfwng x 2
Ysbyty Dydd Acíwt i Oedolion x 1
Canolfannau Adnoddau x 4 yn darparu ystod o grwpiau therapiwtig a chlinigau arbenigol
Timau Allgymorth Grymusol/Timau Adennill â Chymorth x 2
Unedau Dydd Iechyd Meddwl Pobl Hŷn x 3
Clinigau Cof
Gwasanaethau Cyswllt Gofal Sylfaenol ar draws Merthyr a Chynon
Gwasanaethau Seicoleg Clinigol
Cwnsela Gofal Sylfaenol ar draws rhannau o RhCT
 
Cyfarwyddwr Clinigol: Dr Huw Griffiths
Rheolwr y Gyfarwyddiaeth: Diane Davies
Pennaeth Nyrsio: Daphne James
 
Rhif(-au) cyswllt defnyddiol ar gyfer gwybodaeth bellach:
 
Swyddfa’r Gyfarwyddiaeth, Ysbyty Brenhinol Morgannwg 01443 443700
Swyddfa’r Gyfarwyddiaeth, Ysbyty’r Santes Tudful 01685 726400
Triniaeth yn y Cartref i Ddatrys Argyfwng (CRHT), Ysbyty Brenhinol Morgannwg 01443 443443 est 4285
CRHT, Ysbyty’r Santes Tudful 01685 726337
Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT), Seymour Berry, Merthyr Tudful 01685 721671
CMHT Dewi Sant, Aberdâr 01685 881246
CMHT Taf-Elái, Pontypridd 01443 486856
CMHT Y Rhondda (Oedolion), Y Porth 01443 688770
CMHT Pobl Hŷn Taf-Elái a’r Rhondda, Y Porth 01443 688700
CMHT Pobl Hŷn, Aberdâr 01685 875481
CMHT Pobl Hŷn, Merthyr 01685 724575
Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol 01443 443060
Tîm Cefnogi Adferiad, Pontypridd 01443 443443 est 2366
Tîm Allgymorth Grymusol, Merthyr Tudful 01685 726555

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 19 Ionawr 2012