Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Compact Merthyr Tudful

Mewn partneriaeth â’r awdurdodau lleol priodol a chyrff y trydydd sector, mae’r Bwrdd Iechyd wedi datblygu’r ddau Compact – un ar gyfer Merthyr Tudful a’r llall ar gyfer Rhondda Cynon Taf.

Cytundebau partneriaid rhwng y trydydd sector a’r sector cyhoeddus yw’r ddau Compact. Mae’r ddau’n darparu fframwaith ac o fewn hwnnw bydd datblygiad nodau ac amcanion a rennir, parch a dealltwriaeth y naill a’r llall yn cynorthwyo’r cyhoedd a phartneriaid y trydydd sector i wella ansawdd byw dinasyddion Cwm Taf.
 
Er mwyn helpu dod ag egwyddorion y ddau Compact i mewn i arferion gwaith, datblygwyd y Codau Ymarfer canlynol.
 
• Ariannu, Caffael a Chomisiynu
• Gweithio mewn Partneriaeth
• Gwirfoddoli
• Llywodraethu
• Ymgynghori ac Ymgysylltu 
• Comisiwn wedi’i Gyflawni: Côd Ymarfer y Sector Cyhoeddus ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau Trydydd Sector. Gellir dod o hyd i’r cyhoeddiad hwn trwy fynd i - www.commissionaccomplished.co.uk

 

Cliciwch ar y dolenni canlynol i gael mynediad i’r codau ymarfer yn y ddwy ardal.

 
 
Documents
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 12 Hydref 2012