Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Canolfan Addysg

Croeso i’r Ganolfan Addysg ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf.
 

Amdanom ni

Mae dwy Ganolfan Addysg gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf.  Maent wedi’u lleoli yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg.
 
Rydym yn darparu’r seilwaith a’r staff er mwyn hwyluso’r addysg, yr hyfforddiant a datblygiad parhaol gweithwyr proffesiynol cwrs gradd ac ôl-radd mewn meddygaeth ysbyty.
 
Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf hefyd yn cydnabod pwysigrwydd hyfforddiant o safon drwy sicrhau bod y meddygon sy’n gweithio yn yr Ymddiriedolaeth a’r gymuned yn fedrus iawn ac yn wybodus iawn ac mae hyn yn hanfodol os yw safon y gwasanaeth i gleifion i aros yn uchel.
 

Addysg Ôl-radd

 Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn darparu addysg feddygol ôl-radd  a hyfforddiant o safon uchel i dros 250 o staff graddfa hyfforddiant wedi’u lleoli yn yr Ymddiriedolaeth.
 
Mae Mr Kamal Asaad, Trefnydd Uwchraddedigion wedi’i benodi gan y Bwrdd Iechyd i gydlynu’r ddarpariaeth o raglenni addysgiadol lleol i’r hyfforddeion hyn ac mae’n cael ei gynorthwyo gan Drefnydd Uwchraddedigion Cyswllt a Rheolwr Addysg ar y ddau safle
 

Addysg Israddedig

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn darparu addysg a hyfforddiant israddedig o safon uchel  i fyfyrwyr sy’n cylchdroi drwy’r Bwrdd Iechyd.
 
Ar y ddau safle mae Uwch-ddarlithydd Anrhydeddus wedi’i apwyntio sy’n derbyn cefnogaeth gan Reolwr Israddedigion.
 
Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y dolenni priodol:
 
Ysbyty’r Tywysog Siarl *Dod yn Fuan*
Ysbyty Brenhinol Morgannwg *Dod yn Fuan*

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 22 Medi 2011