Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Adsefydlu, Gofal Canolraddol a Chymunedol

Disgrifiad o’r Gwasanaeth:
 
Mae’r Gyfarwyddiaeth yn darparu Adsefydlu, Gwasanaethau Gofal Canolraddol a Chymunedol ar gyfer Oedolion i boblogaeth Merthyr a Rhondda Cynon Taf, wedi’u darparu drwy ystod o wasanaethau arbenigol, gwasanaethau wedi’u seilio yn y gymuned ac Ysbytai Cymunedol.
 
Mae’r Gyfarwyddiaeth yn cynnwys y gwasanaethau canlynol:
  • Meddygaeth Liniarol yn gweithredu o ddau safle – Y Bwthyn a Ward Ynysdawel [Ysbyty Aberdâr] yn cynnwys y Gymuned a’r Ysbyty
  • Nyrsys Macmillan
  • Gwasanaethau Nyrsys Ardal
  • Gwasanaethau Strôc
  • Gwasanaethau Parkinson
  • Gwasanaethau Ymataliaeth
  • Gwasanaethau Hyfywedd Meinwe
  • 7 Ysbyty Cymunedol: 
Dewi Sant
Y Bwthyn
Llwynypia
YGT (Ward Maerdy)
Aberdâr
Aberpennar
Santes Tudful
 
Rheolwr y Gyfarwyddiaeth:  Jan Harries – 01443 443755
Pennaeth Nyrsio:  Amanda Cassidy – 01685 372002
 
Rhif(-au) cyswllt defnyddio ar gyfer gwybodaeth bellach:
 
Nyrsys Clinigol Arbenigol Macmillan – 01443 486144 [De]
                                                       01685 728309 [Gogledd]
 
Gwasanaethau Ymataliaeth – 01443 443773 [De]
                                           01685 372158 [Gogledd]
 
Gwasanaethau Hyfywedd Meinwe – 01443 443790 [De]
                                                   01685 728223 [Gogledd]
 
Uwch Nyrs, Ysbyty Dewi Sant – 01443 486222 Est: 5813
 
Uwch Nyrs, Y Bwthyn – 01443 486144
 
Uwch Nyrs, Ysbyty Llwynypia – 01443 440440 Est: 5742
 
Uwch Nyrs, Ward Maerdy [YGT] – 01443 440440 Est: 5742
 
Uwch Nyrs, Ysbyty Aberdâr – 01685 372002
 
Uwch Nyrs, Ysbyty Aberpennar – 01685 372002
 
Uwch Nyrs, Ysbyty’r Santes Tudful – 01685 726388

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 22 Medi 2011